Slik kjem du i kontakt med kommunens psykisk helse-teneste:

  • Ring helsehuset på tlf. 35 06 73 00, så formidlar dei kontakt. 
  • Be lege eller spesialisthelsetenesta (t.d. sjukehus eller psykolog) om å formidle kontakt for deg.
  • Ring direkte til psykiatrikoordinator Gudny Lauvrak på 35 06 73 08 / 975 61 574.

Kva skjer vidare?

  • Etter oppmodinga blir det gjort ei vurdering, vanlegvis ei samtale, deretter vert ein einige om eventuelle tiltak.

Tenesta omfattar mellom anna:

  • Støttesamtaler, rettleiing og oppfølging i forhold til eigen livssituasjon.
  • Koordinering i forhold til dei andre i hjelpeapparatet.
  • Rettleiing og tilrettelegging rundt busituasjonen.
  • Støtte og hjelp i forhold til arbeid og daglege aktivitetar. 

Måndagskafé på frivilligsentralen

Kaféen er open kvar måndag kl. 09.00-14.00. 

Her møtes vi for ein hyggeleg prat.

Vi fokuserer på trivsel, livskvalitet, samvær og meistring.

Velkomen!