Disponerer ein minimum 10 000 daa åleine eller i eit lag, kan ein søkje om "kvotefri jakt" på rådyr. Søknadskjema finn du nedanfor. Kvotefri jakt gir laget moglegheit til sjølve å forvalte rådyrstamma i område, utan tildeling frå kommunen. Laget tildelar då kvote til rettighetshavarane i laget, og tek i mot rapportering ved jaktslutt.

Det er eit krav at alle som skal jakte rådyr skal ha tilgang på godkjent ettersøkshund. Kravet er likt som for elg og hjort, og kan ikkje fråvikast. Då jakt på rådyr ofte føregår i nærleiken av veg og bebyggelse, bør ein være særskild nøye med gjennomføring av ettersøk, og på denne måten sikre ei rask og human avliving om uhellet skulle være ute. 

Det er viktig å merke at alle pliktar å rapportere årets felling innan 10 dg etter jaktslutt, også dei som har godkjent areal for kvotefri jakt.