Sektor for plan og teknikk har ledig 55 % fast stilling som reinhaldar frå 01.12.2020.
 
Arbeidstida er i utgangspunktet kvar vekedag frå morgonen.
 
Vi ynskjer ein person som kan arbeide sjølvstendig, er fleksibel, samarbeidsvillig og serviceinnstilt. 
Personlege eigenskapar vert vektlagt ved tilsetting.
 
For stillinga gjeld lønns- og arbeidsvilkår fastsett i lov og avtaleverk. Frå brutto regulativlønn vert det trekt 2 % til medlemskap i KLP.
 
Nærare opplysningar om stillinga får du av avdelingsleiar Elisabeth Bratsberg, tlf. 35 06 71 95 eller mob. 992 30 514.
 
Søknadsfrist 29.11.2020.
 
Vi ber om at de brukar elektronisk søknadsskjema.