Sektor for helse og omsorg har fylgjande ledige stillingar, med Fyresdal pleie- og omsorgssenter som arbeidsstad:
  • Sjukepleiar – 62,4 % stilling. Vikariat natt, turnus med arbeid kvar 3. helg. Ledig frå snarast til 31.12.2021.
  • Helsefagarbeidar – 100 % stilling. Vikariat dag/kveld, turnus med arbeid kvar 3. helg. Ledig frå 01.08.2021 til 15.08.2022.
Vi ynskjer at du har:
  • Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide sjølvstendig.
  • Gode norskkunnskapar.
Personlege eigenskapar vil bli vektlagt ved tilsetting.
Opplæring vil bli gjeve.
 
Tilsetjingsvilkår:
Tilsetting og løn i samsvar med gjeldande lovar, reglar og avtaleverk.
Utanlandske søkarar må ha norsk autorisasjon.
Søkarar utanfor EØS-området må ha arbeids- og opphaldsløyve.
 
Kontaktperson ved spørsmål:
For meir informasjon om stillinga, ta kontakt med  avdelingsleiar POS, Gry S. Åmlid, på telefon 350 67 188/167 eller mobil 907 70 830.
 
Søknadsfrist:
Søknadsfrist for stillinga er 15.05.2021.
 
Velkomen som søkar!
 
Vi ber om at de brukar elektronisk søknadsskjema.