Søknad om plass i SFO

Frå og med hovudopptaket 2023 vil søknad om SFO-plass i Fyresdal kommune utførast via Visma føresettportal. Dette gjeld om du søker for fyrste gong, du søker endring av plasstype eller om du seier opp plassen. \