August Planleggingsdagar onsdag 14., torsdag 15. og fredag 16. august.
Skulestart måndag 19. august.
September -
Oktober Haustferie veke 41 (måndag 7. oktober - fredag 11. oktober).
November Felles planleggingsdag fredag 1. november.
Desember Siste skuledag før jol er fredag 20. desember.
Januar Planleggingsdag fredag 3. januar.
Fyrste skuledag etter nyttår er måndag 6. januar.
Februar Vinterferie veke 8 (måndag 17. februar - fredag 21. februar).
Mars -
April Påskeferie måndag 6. april - måndag 13. april.
Mai Offentleg fridag fredag 1. mai.
Kristi Himmelfartsdag torsdag 21. mai.
Juni 2. pinsedag måndag 1. juni.
Siste skuledag er fredag 19. juni.


Elevane skal ha 190 skuledagar.

Skuleruta blei handsama i SU 27.03.2019.