August Planleggingsdagar onsdag 12., torsdag 13. og fredag 14. august.
Skulestart måndag 17. august.
September -
Oktober Haustferie veke 41 (måndag 5. oktober - fredag 9. oktober).
November Felles planleggingsdag fredag 6. november.
Desember Siste skuledag før jol er tysdag 22. desember.
Januar Planleggingsdag måndag 4. januar.
Fyrste skuledag etter nyttår er tysdag 5. januar.
Februar Vinterferie veke 8 (måndag 22. februar - fredag 26. februar).
Mars Påskeferie f.o.m. måndag 29. mars - t.o.m. måndag 5. april.
April Påskeferie t.o.m. 5. april (2. påskedag).
Mai Offentlege fridagar og andre fridagar:
  • Kristi Himmelfartsdag torsdag 13. mai
  • Fredag 14. mai
  • Måndag 17. mai
  • 2. pinsedag 24. mai
Juni Siste skuledag er fredag 18. juni.


Elevane skal ha 190 skuledagar.