August (11 skuledagar)

Skulestart: Onsdag 17. august.

September (22 skuledagar) -
Oktober (16 skuledagar) Haustferie: Veke 41 (f.o.m. måndag 10. oktober t.o.m. fredag 14. oktober).
November 22 skuledagar) -
Desember (16 skuledagar) Siste skuledag før jol: Torsdag 22. desember.
Januar (21 skuledagar)

Fyrste skuledag etter nyttår: Tysdag 3. januar.

Februar (15 skuledagar) Vinterferie: Veke 8 (f.o.m. måndag 20. februar t.o.m. fredag 24. februar).
Mars (23 skuledagar) -
April (14 skuledagar) Påskeferie: F.o.m. måndag 3. april t.o.m. måndag 10. april (2. påskedag = 10. april).
Mai (18 skuledagar) Offentlege fridagar og andre fridagar:
  • Måndag 1. mai
  • Onsdag 17. mai
  • Kristi Himmelfartsdag torsdag 18. mai
  • Fredag 19. mai
  • Måndag 29. mai (2. pinsedag)
Juni (12 skuledagar)

Siste skuledag: Fredag 16. juni.


Elevane skal ha 190 skuledagar.

Vedtatt av samarbeidsutvalet 31.03.2022.

Informasjon om eventuelle planleggingsdagar kjem.