Samtlege løyvehavarar kan køyre over heile kommunen, men av omsyn til forflytning av snoskuteren er det hensiktsmessig å nytte ein i nærområdet ditt. Pris og øvrige vilkår avtalar dykk direkte med den som utøver transporten. 

God tur!

Arild Gaaren; Kleivgrend 913 47 418
Arilds Tenesteyting (Arild Metveit); Kleivgrend 957 91 510
Bjarne Mandt; Veum, Øyane, Fjellgardane 970 69 887
Espen S. Valseth; Veum, Øyane, Fjellgardane 969 99 699
Fyresdal Natur (Sigurd Skomedal); Birtedalen 902 34 111
Gunnar K. Veum; Roan, Grytheheia, Fjellgardane 975 84 924
Jon Erling Helle; Våmur, Kilegrend 918 98 815
Karl Rune Hansen; Kleivgrend, Torsdalen, Øysæ 951 06 350
Kjell Sverre Thoresen; Birtedalen, Borggrend, Vestkanten 979 72 570
Leiv Birger Tovslid; Birtedalen 917 61 416
Stein Helge Lassemo; Birtedalen 915 28 845
Torgeir & Jon Kjell Lien; Kleivgrend 932 89 447
Åsmund Kile; Birtedalen 926 39 707