Betalingssatsar 2022 2023
Slam med tank større/lik 4 m3, per tøming 2995,- 2995,-
Slam med tank mindre enn 4 m3, per tøming 2995,- 2995,-
Tett tank større/lik 4 m3, per tøming 2995,- 2995,-
Tett tank mindre enn 4 m3, per tøming 2995,- 2995,-
Større tank per m3 per år 550,- 550,-