Brura og brudgommen kan sjølve velje om seremonien skal avviklas på heimplassen, i Fyresdal eller i ei av Fyresdals flotte kyrkjer. I Fyresdal kan høgtida få ei fin og ekte stemning. Brurefylgjet kan få skyss med hest og vogn eller veteranbil, spelemann og fest på ein gjestegard i fjellheimen.