På grunn av store nedbørsmengder og vind i heiane er det nå betydeleg/stor (grad 3-4) snøskredfare.

Unngå område med skavlar og bratt terreng (stigning over 30 grader). Naturleg utløyste skred kan førekome.

Ver aktsam, forholda kan endre seg raskt.

For meir informasjon, sjå varsom.no/snoskredvarsling.