Humler, bier og blomsterfluer er blant dei insekta som pollinerer (bestøvar) ville blomar og nokre avlingar.

Du kan søke om tilskot til å betre livsvilkåra deira.

Målgruppe for ordninga er grunneigarar, privatpersonar, lag og foreiningar på lokalt og regionalt nivå, landsdekkande organisasjonar, kommunar og institusjonar.

Fristen for å søke tilskot er 15. januar 2021.

Les meir på nettsida til Fylkesmannen i Vestfold og Telemark.