Dersom dykkar lag har planar om å søke spelemidlar, gje melding til kulturkontoret snarast!

Det er Idrettsrådet som prioriterer tiltaka, før saka blir sendt til behandling i kommunestyret i haust.

Det er mykje pengar å hente i spelemiddelordninga, men det krev at ein er ute i god tid med planlegging.

Dersom de har planar, er det viktig at kulturkontoret får tilbakemelding i god tid før budsjettprosessen startar i kommunen.

Frist for innspel er 01.09.2022.

Tak gjerne kontakt dersom det er noko du lurar på!

Kulturkontoret