Søknadsfristen til rådmannsstillinga gjekk ut onsdag. 

Det er 12 søkjarar til stillinga:

 • Camilla Johannessen (39), miljøterapeut frå Sandefjord
 • Frank Steinsvik (49), kyrkjeverje frå Veggli
 • Gøran Heimdal (49), teamleiar kultur og oppvekst frå Ålesund
 • Heidi Haugland Walker (52), seniorrådgjevar frå Drammen
 • Håkon Honningsvåg (64), Høvik
 • John Salve Sigridnes (47), prosjektleiar frå Åmli
 • Svein Mork Dahl (45), prosjektmedarbeidar/jurist frå Arendal
 • Samuel Abonyo (55), seniorrådgjevar frå Kongsvinger
 • Thomas Meisfjord (47), verksemdsleiar kommunalteknikk frå Eidsvoll
 • Une Marit Tangen (38), konstituert rådmann frå Seljord
 • Unntatt offentlegheit, K
 • Unntatt offentlegheit, M