ID 569: 
 
Gimle skule har ledig ei stilling som spesialpedagog og spesialpedagog-koordinator i perioden 01.08.2020-31.12.2020.
 
Stillinga er på mellom 80 og 100 %.
 
For stillinga gjeld fylgjande:
 
  • Vikariat i perioden 01.08.2020-31.12.2020, med høve til forlenging. 
  • 30 % av stillinga er funksjonen spesialpedagogisk koordinator.
  • Søkjar må ha relevant høgskuleutdanning, helst spesialpedagogikk.
Personlege eigenskapar:
 
  • God på relasjonsbygging.
  • Tydeleg klasseromsleiing og fokus på godt læringsmiljø.
  • God digital kompetanse.
  • Fleksibel og gode samarbeidsevner.
  • Gode kommunikasjonsdugleikar og bidreg til å skape eit godt arbeidsmiljø.
Tilsetjingsvilkår:
 
For stillinga gjeld løns- og arbeidsvilkår i samsvar med lov, forskrift og avtaleverk. Den som blir tilsett må levere politiattest av ny dato i tråd med Opplæringslova § 10-9.
 
Spørsmål?
 
Kontakt rektor Sarke Veum på 35 06 71 94.
 
Søknadsfrist: 04.06.2020!