Det er eit stort behov for fosterheimar i Vest-Telemark, og Bufetat skal nå ha kurs både i Morgedal og Bø. 

Aktuelt for deg eller nokon du kjenner?

Her finn de meir informasjon:

Tidsplan for kurs

Eigenpresentasjon for familiar som vurderer å bli fosterheim