Førehandsstemme?

Du kan førehandsstemme i kva som helst kommune frå tysdag 10. august til og med fredag 10. september. Finn ditt vallokale her: valglokaler.no.

I Fyresdal kan du førehandsstemme i Fyresdal Næringshage måndag-fredag kl. 08.00-15.00.

På sjølve valdagen må du stemme i kommunen du var folkeregistrert busett i per 30. juni 2021.

Sjuk eller ufør?

Er du ikkje i stand til å kome til førehandsstemming eller til vallokalet på valdagane kan du førehandsstemme heime.

Ta kontakt med Fyresdal kommune på 35067100 innan kl. 10 fredag 10. september.

I karantene eller isolasjon?

Vi legg til rette for stemming i veslesalen på valdagane for dei som er i karantene. Vi vil at du ringer Fyresdal kommune på 35067100 og avtalar med oss ca. tidspunkt du kjem, slik at der er tilstrekkeleg med valmedarbeidarar på plass.

Dersom du er i karantene og ikkje kan kome til vallokalet, kan du stemme heime på valdagen. Ta kontakt med Fyresdal kommune på 35067100 innan kl. 10 måndag 13. september.

Dersom du er i isolasjon skal du stemme heimefrå. Ta kontakt med kommunen for meir informasjon.

To valdagar

Fyresdal kommune har to valdagar, søndag 12. september og måndag 13. september.

Vallokal er Fyresdal samfunnshus og det er ope som fylgjer:

  • Søndag 12. september kl. 14.00–18.00.
  • Måndag 13. september kl. 09.00–19.00.

Hugs gyldig legitimasjon!