Tidlegstemming – kvardagar frå 1. juli til 9. august kl. 08.00-15.00 – hugs å avtale tid!

Dersom du ikkje har høve til å stemme innanfor den ordinære perioden for førehandsstemming, og heller ikkje på valdagen, kan du tidlegstemme. Tidlegstemming gjeld kvardagar i perioden 1. juli til 9. august kl. 08.00-15.00.

Ta kontakt med Fyresdal kommune på telefon 35 06 71 00 for å avtale tid. 

Du treng ikkje valkort, men hugs gyldig legitimasjon!

Stemmekommune

Før valdagen kan du stemme i kva som helst kommune i landet. På sjølve valdagen må du stemme i den kommunen du har registrert bustadadresse per 30. juni. Du kan berre stemme ein gong. 

Stemme frå utlandet

I perioden 1. juli til 3. september kan du også stemme frå utlandet. Les meir om det her.