"Strategi og retningslinjer for Fyresdal kommune på Facebook" blei vedtatt i kommunestyre onsdag 26. februar 2020.

Retningslinja tar mellom anna for seg målsettingar, ambisjonar og språk.