SUP-brett

Dei kommunale SUP-bretta er nå klare for utlån (heilt gratis). Det er Teisner Mathus som styrer utlån av nyklar til bretta. Både utlån og tilbakelevering av nyklar går føre seg i opningstidene til Teisner Mathus.

Vasstrampoline

Den kommunale vasstrampolina har dessverre ikkje blitt satt ut ved bryggeparken i år. Grunnen er at vasstanden foreløpig er for låg.