Klinikken prioriterer barn og prioriterte grupper og tek inn det dei klarer av vanlege pasientar i tillegg.

Ta kontakt for timeavtale.