Ver merksam på at klinikken må prioritere barn og prioriterte grupper, men at dei tek inn det dei klarer av vanlege pasientar.

Ta kontakt for timeavtale.