Tenestekontoret for helse- og omsorgstenester har nå flytt frå Fyresdal legekontor til "kommunedelen" av Fyresdal Næringshage (1. etasje).

Kontaktinformasjon er den same som før:

Spesialsjukepleiar
Siv Skeimo Seltveit
Telefon 35 06 71 65
E-post siv.skeimo.seltveit@fyresdal.kommune.no