Betaling for tenester frå legekontoret fylgjer fastlegetariffen. 

Her kan du sjå prisliste for perioden 01.07.2022–30.06.2023