Heimehjelp per månad

Betalingssatsar 2022 2023
< 2 G 215,-* 220,-*
2-3 G 590,- 604,-
3-4 G 950,- 970,-
4-5 G 1310,- 1340,-
> 5 G 1670,- 1710,-
Timesats u/abonnement - -

Det skal vere same prosentvise auk på alle inntekstnivå som auk i *.

Korttidsoppphald på pleie- og omsorgssenteret

Betalingssatsar 2022 2023
Per døgn 180,-* 185,-*
Per dag/natt 100,-* 105,-*

* Dette er satsar som kommunen ikkje kan bestemme over sjølve, jf. forskrifter.

Kjøp av mat for heimebuande eldre

Betalingssatsar 2022 2023
Middag heimebuande eldre 90,- 95,-
Alle måltid per dag 140,- 150,-
Lunsj på dagsenter 50,- 55,-

Eigenbetaling tryggleiksalarm

Betalingssatsar 2022 2023
Eigenbetaling per månad med GSM-abonnement 200,- 200,-