Heimehjelp per månad

< 2 G 210,-*
2-3 G 575,-
3-4 G 930,-
4-5 G 1280,-
> 5 G 1630,-
Timesats u/abonnement Lik som <2G

Det skal vere same prosentvise auk på alle inntekstnivå som auk i *.

Korttidsoppphald på pleie- og omsorgssenteret

Per døgn 170,-*
Per dag/natt 90,-*

* Dette er satsar som kommunen ikkje kan bestemme over sjølve, jf. forskrifter.

Kjøp av mat for heimebuande eldre

Middag heimebuande eldre 85,-
Alle måltid per dag 135,-

Eigenbetaling trygghetsalarm

Eigenbetaling per månad -
Eigenbetaling per månad med GSM-abonnement 200,-