Heimehjelp per månad

Betalingssatsar 2020 2021
< 2 G 210,-* 215,-
2-3 G 575,- 590,-
3-4 G 930,- 950,-
4-5 G 1280,- 1310,-
> 5 G 1630,- 1670,-
Timesats u/abonnement Lik som <2G -

Det skal vere same prosentvise auk på alle inntekstnivå som auk i *.

Korttidsoppphald på pleie- og omsorgssenteret

Betalingssatsar 2020 2021
Per døgn 170,-* 175,-*
Per dag/natt 90,-* 95,-*

* Dette er satsar som kommunen ikkje kan bestemme over sjølve, jf. forskrifter.

Kjøp av mat for heimebuande eldre

Betalingssatsar 2020 2021
Middag heimebuande eldre 85,- 85,-
Alle måltid per dag 135,- 135,-

Eigenbetaling trygghetsalarm

Betalingssatsar 2020 2021
Eigenbetaling per månad - -
Eigenbetaling per månad med GSM-abonnement 200,- 200,-