Heimehjelp per månad

< 2 G 210,-*
2-3 G 575,-
3-4 G 930,-
4-5 G 1280,-
> 5 G 1630,-

Det skal vere same prosentvise auk på alle inntekstnivå som auk i *.

Korttidsoppphald på pleie- og omsorgssenteret

Per døgn 165,-*
Per dag/natt 85,-*

* Dette er satsar som kommunen ikkje kan bestemme over sjølve, jfr. forskrifter.

Kjøp av mat for heimebuande eldre

Middag heimebuande eldre 85,-
Alle måltid per dag 135,-

Egenbetaling trygghetsalarm

Egenbetaling per månad 100,-
Egenbetaling per månad med GSM-abonnement 200,-