Desse karakteristiske holene vart forma i slutten av istida då ismassene smelta og landet etter kvart heva seg. Holene er sprengd og grave ut av vatn og is.

Den fyrste gudstenesta vart halden her i 1911. Folk skal ha kome i hopetal til messa i robåt over vatnet. Seinare fylgde ei pause i messene fram til 1988. No er gudsteneste i holene blitt ein årleg tradisjon. 

For meir informasjon om turen til Trollholene besøk turistinformasjonen og få med deg ein eigen vandreguide for området.