• Berthe Tysvær Hegglid
  • Annlaug Bergland
  • Kari-Anne Noraberg
  • Ingunn Lauvrak
  • Sigrun Rørdal Rekvik
  • Soknepresten
  • Else Berit Mandt Gaaren