TTF er eit bufelleskap for vaksne med utviklingshemming. Det er tilknytt 4 leilighetar med eit fellesareal, der den eine av dei leilighetane blir bruka som avlastning. Her er det døgnbemanning. 
 
Vi har også avlastning for foreldre til barn med ulike diagnoser og utfordringar.