Eineundervisning 3100,-
Undervisning i grupper inntil 4 barn 2400,-
 Undervisning i grupper frå 5 og oppover 2000,-