Betalingssatsar 2020 2021
Eineundervisning 3100,- 3100,-
Undervisning i grupper inntil 4 barn 2400,- 2400,-
 Undervisning i grupper frå 5 og oppover 2000,- 2000,-