Innanfor klubben sin regi vert det arrangert datavaker og turar. I tillegg samarbeidar Fyresdal ungdomsklubb med klubbane i nabokommunane om felles arrangement, avslutningar og konsertar. 

Fredagsklubben

  • Gjeld ungdom frå 8. trinn og oppover. 
  • Opningstid frå 17.00 til 22.00 (dei dagane det er kino opnar klubben 15.00). 
  • Følgjer skuleåret.

Onsdagsklubben

  • Gjeld elevar frå 5. trinn og oppover. 
  • Opningstid frå 14.00 til 20.30. 
  • Sal av middag til kr. 20,-. 
  • Startar i starten av september og held på ut april.