Innanfor klubben sin regi vert det arrangert datavaker og turar. I tillegg samarbeidar Fyresdal ungdomsklubb med klubbane i nabokommunane om felles arrangement, avslutningar og konsertar. 

Fredagsklubben

 • Gjeld ungdom frå 8. trinn og oppover. 
 • Opningstid frå 17.00 til 22.00 (dei dagane det er kino opnar klubben 15.00). 
 • Følgjer skuleåret.

Onsdagsklubben

 • Gjeld elevar frå 5. trinn og oppover. 
 • Opningstid frå 14.00 til 20.30. 
 • Sal av middag til kr. 20,-. 
 • Startar i starten av september og held på ut april. 

Klubbområde, reglar og informasjonskanalar

Klubbreglane - som du finn HER - gjeld på området til klubben.
 
Klubbområdet er:
 • Inne på samfunnshuset
 • Skaterampa
 • Fram til vegane rundt samfunnshuset, men avgrensa fram til den store parkeringsplassen og parkeringslomma
 • r klubben har aktivitetar andre plassar, vil klubbreglane gjelde i områda aktivitetane blir gjennomført
Klubbarbeidarane vil òg kunne ta tak i problem som skjer lenger vekk enn det som er definert som klubbområde. Dette er ein naudsynt reaksjon frå ansvarleg vaksne.
 
Informasjonskanalar til føresette og elevar vil vere:
 • Visma Flyt skule
 • Facebook-sida til klubben
 • Instagram
 • Snap
Ein prøvar å få ut aktivitetar med ev. påmelding så raskt som råd.