Treng laget ditt pengar?

Equitrans har drifta kommunen sin mobile scene dei tre siste åra. Kontrakten går ut nå i vår, og vi lyser difor etter nye drivarar for tre nye år.

Drivar må ha eigna bil og personale til opp- og nedrigging ved utleige.

Det kan vere gode pengar å tene for eit lag viss ein ynskjer å ta på seg arbeidet med drift av denne scena.

Dersom du er interessert, ta kontakt med Hilde på kulturkontoret så snart som mogleg, og seinast innan 10.04.2022.

Hilde: 952 70 905.

Transportmål:

Totalvekt 2200 kg
Egenvekt 2200 kg
Lengde 9,5 m
Høyde 3,5 m
Bredde 2,45 m