Korleis kjem eg dit? 

Fylg riksveg 355 ca. 20 km frå Fyresdal sentrum, retning sør. Parkering langs riksveg 355 ved Vikåne/Våmur hyttefelt, der vegen er noko breiare. Det har skjedd og skjer fortsatt mykje når det gjelder utbetring og vidareutvikling av standarden på skiløypene i Våmurområdet. Løypelaget held på med ny plan for skilting og merking. Nye kart kjem opp og avstandane vil bli kontrollmålt. Ein grundigare løypebeskrivelse vil bli laga.

Kort rundløype 

Løypelaget har fått opparbeidd ei ny rundløype som bind dei ulike hyttefelta saman. Dette er ein brei trase som gjev plass til tradisjonelle skispor og rom for skøyting. Løypa er ca. 2,5 km når du går fra riksvegen og tilbake. 

Rundløype om Fisketjønn - Sandvatn - Sauholtdalen/Kvilen

Denne løypa følger den utbetra traseen opp lia fra Øvre Stuvestøylfeltet til Sandvann. Ca. 7 km. 

Løype frå riksvegen til Grøne Nuten med moglegheit for sløyfer over Sandvasshei og/eller Maurdalsristene

Hovedløypa går opp mot Svåone, gjennom Sauholtdalen, sydøstsiden av Sandvann, Homslitjenn og innover til Grøne Nuten. Her treffer vi på løypa fra Fjonesida og det går gjerne spor videre mot Jamdokk. 

Lang løype fra Homslitjønn over Urdvann, Krokbekk, Osvatn, Hellestjørn, Grunnevatn, Tarmen og ned mot Fritjørnbekken til Skogsbilveien

Denne løypa blir berre køyrd opp når sno og isforhold gjer det mogleg i samband med vinter- og påskeferie. Køyrast med skuter berre til Tarmen. Ca. 17 km.