Meteorologisk Institutt melder om lokale vindkast på omkring 20 m/s frå onsdag kveld til torsdag ettermiddag (varigheit oppdatert til fredag morgon). Varselet gjeld for Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Buskerud, Oppland og Hedmark. I fjellet vil det blåse full storm frå vest.

Konsekvensane kan bli:

Lause gjenstander kan blåse avgarde. Moglegheit for kansellerte avgangar for ferje, fly eller annan transport. Enkelte reiser vil kunne få lengre reisetid. Enkelte vegar kan bli stengde på grunn av tre eller andre objekt i vegbanen.

Råda frå MET lyder som fylgjer:

Sikre lause gjenstandar. Unngå unødvendig ferdsel på utsatte stader. Fylg råd og sjekk status frå transportaktørar. Sjekk vegmeldingar (175.no).

Les heile varselet på varsom.no (publisert 11.01.2022 kl. 12.10).

--- --- ---

MET kom med eit nytt varsel kring det same uvêret 12.01.2022 kl. 10.42.

Dette varselet er mellom anna oppdatert med eit lengre tidsperspektiv for uvêret og fleire konsekvensar.

Les det nyaste varselet her.