Av omsyn til kapasiteten på vassverket er det frå 17.06.2020 innført vatningsrestriksjonar.

Desse restriksjonane gjeld framleis!

Vatningsrestriksjonane gjeld for alle abonnentar tilknytt Fyresdal vassverk.

Vatning med sildreslange er ikkje tillate.
Vatning med handhalden hageslage er tillate i begrensa omfang.

Tillate vatning 2 t. pr. dag kl. 18.00–20.00 for abonnentar med gateadresse oddetal.
Tillate vatning 2 t. pr. dag kl. 20.00–22.00 for abonnentar med gateadresse partal.

Avdeling plan og teknikk