I tilfeller det kun vert gitt vedløyve, vert det sett ei avgrensing på inntil 4 turar, der ein skal føre logg for transporten. Loggen skal kunne synast ved kontroll.