Kjære publikum!

Av omsyn til tryggleik er all bruk av sykkel, el-sykkel, moped, MC og sparkesykkel (vanleg og elektrisk) forbode i Tretoppvegen. Det er sett opp skilt som viser forbodet - ver venleg og respekter dette.

Det vil straks kome opp nye informasjonsskilt i heile Hamaren-området - dette skal etter planen skje denne og neste veke.