Sektor for helse og omsorg har fylgjande ledig stilling:
  • Vernepleiar – 100 % fast stilling i TTF. ​Ledig frå 01.08.2021.
Hovudansvarsområde:
  • Fagleg oppfylging av brukarar i tverrfagleg samarbeid med anna fagpersonell og spesialisthelseteneste.  
Kvalifikasjonar:
  • Vi ynskjer i hovudsak søkarar med utdanning som vernepleiar. Andre med relevant utdanning kan også søke. 
  • Erfaring frå arbeid med personar som har utviklingshemming og funksjonsnedsetting vil vere ein fordel. 
Personlege eigenskapar vil bli vektlagt ved tilsetting.
 
Vi søkjer ein person som:
  • Er utviklingsorientert, handlekraftig og fleksibel. 
  • Har gode evner til å kommunisere og skape ein god arena for samarbeid. 
  • Har evne til å jobbe sjølvstendig. 
  • Har evne og vilje til tverrfagleg samarbeid. 
  • Likar utfordringar. 
  • Har brukar i fokus. 
Du må ha førarkort for personbil.
 
Tilsetjingsvilkår:
Tilsetting og løn i samsvar med gjeldande lovar, reglar og avtaleverk. 
Ved tilsetting må det leverast politiattest. 
Utanlandske søkarar må ha norsk autorisasjon. 
Søkarar utanfor EØS-området må ha arbeids- og opphaldsløyve. 
 
Kontaktperson ved spørsmål:
For meir informasjon om stillinga, ta kontakt med avdelingsleiar HSPL/TTF, Gunn Marit Aslestad, på telefon 977 17 105.
 
Søknadsfrist:
Søknadsfrist for stillinga er 15.05.2021.
 
Velkomen som søkar!
 
Vi ber om at de brukar elektronisk søknadsskjema.