English
MenySeparator
Facebook
MenySeparator
MenySeparator
MenySeparator
Skriftstørrelse:A A A?
Endre skriftsstørrelsen på siden ved å velge en av de 3 forhåndsvalgte størrelsene.

Du kan også bruke vanlig zoom funksjon i din nettleser ved å holde ctrl-tasten nede samtidig som du trykker + eller -
MenySeparator
Aktuelt
25.11.2014
Mål, planar og skjema
Formannskapet i Fyresdal vedtok i møte 06.11.2014 å leggje Kommunedelplan for kulturbygg, idrett og friluftsliv ut på høyring. Relevante lag og organisasjonar får tilsendt planen. Andre kan og kome med innspel.
21.11.2014
Budsjett
Nå er formannskapets framlegg til økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015 klart.
Endeleg vedtak gjer kommunestyret i møte 11. desember 2014.
18.11.2014
Folkehelse
Fyresdal kommune har gjennom "Strategi og tiltaksplan for folkehelsearbeid i Fyresdal kommune" sett av årleg kr. 100 000,- til å arrangere ein folkehelsefestival primært for kommunen sine innbyggjarar. Målet er å gi innbyggjarane innblikk i kva den enkelte kan gjere sjølv for å betre si eiga helse.
06.11.2014
Miljø på jorda
Glas-/småmetallcontaineren ved returpunkt Lunde-Flaten er flytta til returpunkt ved Ångås. Den næraste glas-/småmetallcontaineren i retning Fyresdal sentrum er ved returpunkt Verpe.
Lokaldemokrati
Hendelser
Kva skjer?
Informasjon
Velkomen til Fyresdal