English
MenySeparator
Facebook
MenySeparator
MenySeparator
MenySeparator
Skriftstørrelse:A A A?
Endre skriftsstørrelsen på siden ved å velge en av de 3 forhåndsvalgte størrelsene.

Du kan også bruke vanlig zoom funksjon i din nettleser ved å holde ctrl-tasten nede samtidig som du trykker + eller -
MenySeparator
Aktuelt

Bortfall av mobilnett, nødnett og fast-telefon i Fyresdal, Tokke og Vinje

13.10.2015
Infoskilt
På grunn av arbeid på fiber i Telenor sitt nett, vil det bli stadvis bortfall av mobilnett, nødnett og fasttelefon fredag 16. oktober i tidsrommet kl. 01.00-06.00. Politiet vil forsterke si patruljering i perioden og ambulansen bemanner opp.
02.10.2015
Mål, planar og skjema
I medhald av lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27. juni 2008, § 12-8 blir det med dette varsla om oppstart av arbeid med detaljregulering for veg og va til eksisterande hytter samt fortetting med inntil 10 tomter på vegne av grunneigar av gnr 26 bnr 10 i Fyresdal kommune.

Influensavaksinering på helsehuset

01.10.2015
Helse
Onsdag 14. oktober kl. 10.00-14.00.
Tysdag 20. oktober kl. 10.00-14.00.
Vaksina anbefalast til alle over 65 år, til personar med kroniske lidingar, svekka immunforsvar og/eller betydeleg overvekt, samt til gravide i 2. og 3. trimester.
Alle må betale for vaksineringa.
Fyresdal legekontor

Brenning av bål

28.09.2015
Obs
Det er generelt forbod mot brenning av bål i utmark i perioden 15.04.–15.09.
Vi vil også minne om at det ikkje er tillatt å brenne eller grave ned avfall etter 15.09. Dette gjeld òg bygningsavfall. Dette er heimla i forureiningslova.
Sektor for plan og teknikk
Lokaldemokrati
Hendelser
Kva skjer?