English
MenySeparator
Facebook
MenySeparator
MenySeparator
MenySeparator
Skriftstørrelse:A A A?
Endre skriftsstørrelsen på siden ved å velge en av de 3 forhåndsvalgte størrelsene.

Du kan også bruke vanlig zoom funksjon i din nettleser ved å holde ctrl-tasten nede samtidig som du trykker + eller -
MenySeparator
Aktuelt
20.05.2016
Sommerblomst
Ordføraren har kome med eit nytt innlegg på sida si. Denne gong med overskrifta "Asylmottak i Fyresdal".
20.05.2016
Doctor
I samband med overgang til ny nasjonal IKT-løysing for fastlegeordninga vil det ikkje vere mogleg å bytte fastlege i perioden onsdag 1. juni til måndag 6. juni.
Nedetida gjer at:
- Innbyggarar kan ikkje kan bytte fastlege, korkje på helsenoreg.no eller ved å ringe 800HELSE (800 43 573). Det vil heller ikkje vere mogleg å søke i oversikt over fastlegar på dei opne sidene.
- Sakshandsamarar hos Helfo kan ikkje legge inn nye fastlegeavtalar eller endre eksisterande avtalar.
Tenestene skal etter planen vere tilgjengelige att frå og med måndag 6. juni.
18.05.2016
Årets kulturpris gjekk til Olav Inge Nordbø for årelangt arbeid for lag og organisasjonar i Fyresdal.
Idrettsstipendet gjekk til Per Hansen Austjord og Even Nordbø, både representantar for Fyresdal Skiskyttarlag.
Stipenda vart dela ut på folkefesten 17. mai av ordførar Erik Skjervagen.

Vi gratulerer!
18.05.2016
Budsjett
Fristen for å søke om lønstilskot til sommararbeid 2016 er fredag 20. mai.
Sjølve søknadsskjemaet kom dessverre ikkje med i kommuneinformasjonen for mai, men de finn både dette og arbeidsavtale under "Elektroniske og andre skjema" og "Sommararbeid - søknad om tilskot og arbeidsavtale".
Lokaldemokrati
Hendelser
Kva skjer?