Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Avgifter og gebyr

"Kommunale avgifter" blir fakturert 2 gonger i året, med forfall 20. mars og 20. september. 
"Kommunale avgifter" er betaling for vatn, kloakk, renovasjon, slamtøming av tank, feiing og branntilsyn. 
Vatn, kloakk og renovasjon blir fakturert både vår og haust, medan slamtøming av tank, feiing og branntilsyn berre blir fakturert om hausten.