Handling/oppgåve2024
For tenester som skal fakturerast etter medgått tid, sjå § 4-40,-
Utsending av matrikkelbrev
Matrikkelbrev inntil 10 sider175,-
Matrikkelbrev over 10 sider350,-