Januar

31. Formannskapet

Februar

06. Hovudutvalet for plan og miljø (PM)

07. Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne (REMNF)

07. Ungdomsrådet

08. Hovudutvalet for oppvekst, kultur og omsorg (OKO)

12. Arbeidsmiljøutvalet (AMU)

15. Kommunestyret

29. Kontrollutvalet

Mars

06. Administrasjonsutvalet (ADMU)

06. Formannskapet

12. Hovudutvalet for plan og miljø (PM) 

13. Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne (REMNF)

13. Ungdomsrådet

14. Hovudutvalet for oppvekst, kultur og omsorg (OKO)

21. Kommunestyret

April

16. Hovudutvalet for plan og miljø (PM)

17. Formannskapet

17. Ungdomsrådet

18. Hovudutvalet for oppvekst, kultur og omsorg (OKO)

25. Kommunestyret

30. Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne (REMNF)

Mai

02. Hovudutvalet for oppvekst, kultur og omsorg (OKO)

08. Frivilligsentralstyret

08. Ungdomsrådet

13. Arbeidsmiljøutvalet (AMU)

14. Hovudutvalet for plan og miljø (PM)

16. Kontrollutvalet

22. Administrasjonsutvalet (ADMU)

22. Formannskapet

30. Kommunestyret (dagmøte)

Juni

11. Hovudutvalet for plan og miljø (PM) 

12. Formannskapet

12. Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne (REMNF)

12. Ungdomsrådet

13. Hovudutvalet for oppvekst, kultur og omsorg (OKO)

13. Kontrollutvalet

20. Kommunestyret

September

10. Hovudutvalet for plan og miljø (PM) 

11. Administrasjonsutvalet (ADMU)

11. Formannskapet

11. Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne (REMNF)

11. Ungdomsrådet

12. Hovudutvalet for oppvekst, kultur og omsorg (OKO)

16. Arbeidsmiljøutvalet (AMU)

18. Frivilligsentralstyret

19. Kommunestyret

26. Kontrollutvalet

Oktober

02. Formannskapet

15. Hovudutvalet for plan og miljø (PM)

16. Formannskapet

16. Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne (REMNF)

16. Ungdomsrådet

17. Hovudutvalet for oppvekst, kultur og omsorg (OKO)

31. Kommunestyret

November

06. Formannskapet

14. Kontrollutvalet

18. Arbeidsmiljøutvalet (AMU)

19. Hovudutvalet for plan og miljø (PM) 

20. Formannskapet

20. Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne (REMNF)

20. Ungdomsrådet

21. Hovudutvalet for oppvekst, kultur og omsorg (OKO)

28. Kommunestyret

Desember

04. Administrasjonsutvalet (ADMU)

04. Formannskapet

12. Kommunestyret (dagmøte)