Handling/oppgåve2024
4-6.1 Oppretting av grunneigedom og festegrunn
Areal 0–300 m28500,-
Areal 301-1000 m212000,-
Areal 1001-2000 m217000,-
Areal over 2000 m2 per påbegynt da1250,-
- der markarbeid ikkje er påkrevd8000,-
4-6.2 Matrikulering av eksisterande umatrikulert grunn
Per sak uansett areal3800,-
4-6.3 Oppmåling av uteareal på eigarseksjon
Oppmåling av uteareal per eigarseksjon, areal 0-2000 m211500,-
Oppmåling av uteareal per eigarseksjon, areal over 2000 m2, auk per påbegynt da1300,-