Leige av ordinær bustad

Ynskjer du å leige ordinær bustad, send ein søknad til postmottaket vårt på postmottak@fyresdal.kommune.no

Leige av omsorgsbustad

Dersom det gjeld omsorgsbustad, ta kontakt med tenestekontoret ved spesialsjukepleiar Siv Skeimo Seltveit på telefon 35 06 71 65 eller e-post siv.skeimo.seltveit@fyresdal.kommune.no