Heimehjelp per månad

Betalingssatsar2024
< 2 G230,-*
2-3 G631,-
3-4 G1014,-
4-5 G1400,-
> 5 G1788,-

Det skal vere same prosentvise auk på alle inntekstnivå som auk i *.

Korttidsoppphald på pleie- og omsorgssenteret

Betalingssatsar2024
Per døgn193,-*
Per dag/natt110,-

* Dette er satsar som kommunen ikkje kan bestemme over sjølve, jf. forskrifter.

Kjøp av mat for heimebuande eldre

Betalingssatsar2024
Middag heimebuande eldre/dagsenter105,-
Alle måltid per dag160,-

Eigenbetaling tryggleiksalarm

Betalingssatsar2024
Eigenbetaling per månad med GSM-abonnement200,-

Betaling for tenester frå legekontoret fylgjer fastlegetariffen. 

Betaling for tenester for fysioterapi fylgjer forskrift om stønad til dekking av utgifter til fysioterapi.