Heimehjelp per månad

Betalingssatsar20232024
< 2 G220,-*230,-*
2-3 G604,-631,-
3-4 G970,-1014,-
4-5 G1340,-1400,-
> 5 G1710,-1788,-

Det skal vere same prosentvise auk på alle inntekstnivå som auk i *.

Korttidsoppphald på pleie- og omsorgssenteret

Betalingssatsar20232024
Per døgn185,-*193,-*
Per dag/natt105,-110,-

* Dette er satsar som kommunen ikkje kan bestemme over sjølve, jf. forskrifter.

Kjøp av mat for heimebuande eldre

Betalingssatsar20232024
Middag heimebuande eldre/dagsenter95,-105,-
Alle måltid per dag150,-160,-

Eigenbetaling tryggleiksalarm

Betalingssatsar20232024
Eigenbetaling per månad med GSM-abonnement200,-200,-

Betaling for tenester frå legekontoret fylgjer fastlegetariffen. 

Betaling for tenester for fysioterapi fylgjer forskrift om stønad til dekking av utgifter til fysioterapi.