Nå er det ferdig bygd ut med fiber/breiband til heile kommunen, bortsett frå til Birtedalen. 

Det er planlagt at utbygginga til Birtedalen skal starte i løpet av april 2022.

Kontakt med og tilkopling av fastbuande abonnentar vil etter planen vere ferdig innan sommarferien. 

Kontakttelefon for bestilling av abonnement:

Telefiber: 905 90 002.

Kontakttelefon for support/feilmelding:

Altibox (Notodden Energi): 35 02 50 50.