Tak av FV 355 ved flyplassen mot Birtedalen. Tak til høgre etter brua. Fylg skilting og parker langs vegen. Fylg blåmerka stig ved informasjonstavla, og fylg merka stig vidare frå Skoret. På toppen av Høgenut er det ei høg mast som gjev signal til radio og fjernsyn, sikringsradio m.m. I desember blir masta med adventsljosa tent. Denne ein kan sjå frå store dela av bygda. Fylg same vegen ned att. Hugs å skriv namnet ditt i boka. 

Lengde og terreng: 

  • Terreng: Bratt stig, krevjande tur
  • Gangtid: 2-4 timar

Sjå ut.no for kart