Handling/oppgåve2024
Eigarseksjonering, nybygg og eksisterande bygg
Sak utan synfaring, til og med 4 seksjonar, nybygg5000,-
Sak utan synfaring, til og med 4 seksjonar, eksisterande bygg7000,-
Sak utan synfaring, utover 4 seksjonar, per seksjon500,-
Oppheve seksjonar2000,-
Synfaring500,-
Eigarseksjonering, reseksjonering
Sak utan synfaring, til og med 4 seksjonar7000,-
Sak utan synfaring, utover 4 seksjonar, per seksjon500,-
Synfaring1500,-