Spørsmål?

Har du spørsmål om skatt og avgift, ta kontakt med Guro Libjå på telefon 35 06 71 04 eller e-post guro.libja@fyresdal.kommune.no.

Kontonummer

Kontonummer for innbetaling av skatt er 6345.06.08310. Hugs kidnummer!