Handling/oppgåve2024
4-7.1 Grunneigedom, festegrunn og jordsameige
Inntil 2 punkt eller 100 m grenselengde1300,-
For kvart nytt punkt eller 100 m grenselengde150,-