Fordelar med eFaktura

  • KID, beløp og kontonummer er ferdig utfylt - du treng bare å bekrefte betalinga.
  • Du har oversikt over betalte og ubetalte rekningar i nettbanken.
  • Du kan til ei kvar tid få opp rekningane, eventuelt skrive dei ut ved behov.
  • Du betaler rekninga i mobilbanken eller nettbanken, og du kan sjølv velge når du ynskjer å betale.
  • Du kan bli varsla på e-post kvar gong ei ny rekning kjem i nettbanken din.

Inngå eFakturaavtale

Når du betalar ei rekning i nettbanken, får du melding om at du kan opprette eFaktura dersom mottakaren har dette. Sjå eventuelt på papirfakturaen din for eFakturareferanse.

Same eFaktura i fleire nettbankar

Ver obs på at dine eFakturaavtaler og eFakturakrav vil bli vist i alle norske nettbankar som er registrert på deg. Dette fordi banken hentar informasjon frå bankanes felles avtale- og betalingskravregister. Når kravet er godkjent, finn du informasjon om betalinga i den nettbanken du har betalt den i.

AvtaleGiro

Med avtalegiro syter banken for at rekningane dine blir betalt direkte frå konto på forfallsdato. Du blir alltid varsla i forkant av betalinga, og du kan stoppe ei enkelt betaling dersom du ynskjer det. Avtalegiro er praktisk å nytte til faste rekningar som straum, telefon, avis, forsikring, husleige, kommunale avgifter, lån og givartenester. 

Set opp avtalegiro

For å opprette ein ny avtalegiro, finn "betalingsavtaler" i nettbanken din. Vel tilbyder frå forslagslista eller søk etter ynskja tibyder.