Treng barnet ditt hjelp, eller vil du melde ifrå om andre som gjer det?

Alle kan ein eller annan gong hamne i ein situasjon der dei treng hjelp til seg sjølv og barna sine. Barnevernet er til for å hjelpe barn og for å sikre at dei vert tekne godt vare på.

Når barnet på grunn av forholda i heimen eller av andre grunnar har særleg behov for det, skal barnevernstenesta sørgje for å setje i verk hjelpetiltak for barnet og familien. Omsynet til barnest beste er avgjerande.​

Barnevernleiar og fagkoordinator

Måndag-fredag kl. 16.00-08.00, i helger og i høgtider kan barnevernvakta i Grenland kontaktast på tlf. 116 111.